Presentation

Jag har arbetat som psykolog sedan 2003 och driver min privata mottagning på heltid sedan 2014. Tidigare arbetade jag inom vuxenhabilitering, främst med personer med autismspektrumtillstånd och psykisk ohälsa.

 

Jag har ett integrativt förhållningssätt i mitt arbete. Det betyder att jag använder mig av olika teorier och perspektiv och anpassar metod och arbetssätt efter vem jag möter. Min utgångspunkt är att kropp och psyke utgör en odelbar helhet och jag har alltid dragits till metoder som integrerar kroppen i den psykologiska behandlingen. Stress, ångest, trauma, depression, sorg etc är alla tillstånd som påverkar både tankar, känslor och kropp och därför är det naturligt att arbeta med alla dessa delar för att nå resultat. EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, är en psykoterapeutisk metod med stort fokus på kroppen. Jag är utbildad  vid svenska EMDR-institutet. 

 

För att kvalitetssäkra mitt arbete har jag egen handledning. Jag har patient- och ansvarsförsäkring genom Sveriges Psykologförbund.

Det finns en myt om att psykologer och psykoterapeuter inte skulle ha några egna problem och svårigheter. Det stämmer inte, vi är som folk är mest. Under mina svåra stunder är jag hjälpt av att utöva metoder och förhållningssätt som jag själv försöker lära ut. Av egen erfarenhet vet jag att man kan träna upp en medkännande sida och att det gör skillnad när livet är svårt. Jag vet också hur befriande det kan vara att bearbeta smärtsamma upplevelser i det förflutna.

 

För att vara i balans och må bra tar jag dagligen hjälp av meditation och yoga. Det gläder mig att yogan sprids i västvärlden, då den möter oss som Hela människor, där kropp och psyke är ett. Psykoterapi och yoga kompletterar varandra på ett fint sätt. 

MOTTAGNING

Torggatan 4, vån 3

582 19 Linköping

KONTAKTA MIG

TELEFON   0729 - 48 16 26

MAIL  kontakt@evaflood.se

 Copyright © 2019 Eva Flood, leg psykolog. All Rights Reserved.